Køgeskoler i 200 år

info heading

info content


I år er det 200 år siden undervisningspligten blev indført i Danmark. Det skete da Kong Frederik den 6. underskrev en række skolelove der blandt andet betød, at børn havde ret – og pligt – til 7 års skolegang. Med loven åbnede en lang række skoler på landet, hvor bønderbørnene kunne modtage undervisning hver anden dag og stadig passe arbejdet på gården.

Det var imidlertid stadig svært at passe skolen, og gamle skoleprotokoller afslører også løbende elevfravær på grund af høsten, sygdom i familien eller små søskende, der skulle passes.

Efterhånden blev fagene i skolen flere, lærerne blev bedre uddannet og skolerne blev sammenlagt til større enheder.

På siden her kan du finde både de nye og de gamle skoler, og du kan finde anekdoter fra skolernes hverdag, bidrag fra skolehistorien og gamle billeder af elever og lærere.