Asgård Skole

By admin, september 2, 2014

Indviet 23. september 2003.

asgaard

Asgård Skole er Køges nyeste skole. En del af elev og lærere kommer fra den tidligere Ølby Skole, der nu er lukket.

Om arkitekturen skriver arkiterne Nøhr & Sigsgaard A/S (uddrag):

Folkeskolen er formet efter de nyeste principper om fleksibilitet som en bydel i balance med områdets landskabelige og bymæssige karakter.

Gennem opdeling af skolen i selvstændige enheder fremstår den som en åben bebyggelse af enkle længeformede én-etages huse i tæt samspil med oplevelsesrige uderum.

Skolens disponering sikrer sammenhæng med områdets stiforbindelser og tilfører området tre nye pladsdannelser af stor oplevelses- og brugsmæssig kvalitet: Bytorvet, Skoletorvet og ankomstpladsen.

I det overvejende lave byggeri er der anvendt kendte og afprøvede byggematerialer som træ, pap og glas samt en meget bevidst inddragelse af det grønne element.