Borup Centralskole

By admin, september 2, 2014

borupskole1

Borup Centralskole blev opført i 1940. Skolen er blevet udvidet flere gange gennem årene og skolen gennemgår i disse år en større ombygning. Da skolen startede i 1940 var der 7 klasser og 7 lærere.

I dag dækker skolen 0.- 9. kl. Der går i alt ca. 600 elever på Borup Skole.

Fra 1946 kunne man fortsætte efter 7. kl. i realskolen og afslutte skolegangen med en præliminæreksamen.

Præliminæreksamen omfattede prøver i mundtlig dansk, skriftlig og mundtlig engelsk, tysk, fransk (ikke obligatorisk), historie, geografi, naturhistorie, naturlære, skriftlig og mundtlig geometri, regning og skriftlig og mundtlig aritmetik, og der blev givet en karakter for orden ved skriftlige arbejder. Den gav adgang til at indstille sig til adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt, til tandlægeeksamen og farmaceutisk eksamen, til forskellige eksamener ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (som dyrlæge, landinspektør osv.) og til den juridiske fællesprøve. Præliminæreksamen afholdtes, siden loven 24. april 1903 om højere almenskoler trådte i kraft, kun ved de rene realskoler samt (for privatister) ved Københavns Universitet. Elever, der bestod præliminæreksamen, kunne ifølge ministeriel bekendtgørelse af 28. februar 1907 søge optagelse i gymnasiets 1. klasse.

borupskole2

Køge Byarkiv har lavet denne lille folder om skolerne i Borup.

Borup Skole Hovedgaden 58 1918

Borup skole ca. 1918