Brochmands Skole

By admin, september 2, 2014

brochmand

Køge Borgerskole – fra 1924 Brochmands skole, lå oprindelig på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade. Køge Borgerskole blev oprettet i 1808 i den tidligere præstebolig på hjørnet af Nørregade og Katekismusgade.

Skolen havde 68 elever, da den blev oprettet. Borgerskolen var gratis i modsætning til Tøxens, der var en betalingsskole.

De gamle bygninger blev revet ned i 1892, og skolen fortsatte i nye bygninger. I 1915 blev der tilføjet en gymnastiksal og en kommunal badeanstalt. Efter en udbygning af Borgerskolen i 1924 kom den til at hedde Brochmands skole. I 1988 blev de to skoler Brochmands skole og Tøxens skole sammenlagt til Skt. Nikolaj skole. (Foto: Køge Byhistoriske Arkiv.)

1940: Den tyske besættelsesmagts sanitetstropper beslaglagde Brochmands Skoles gymnastiksal til indkvartering og skolen lukkede for undervisning. Eleverne blev undervist på Teknisk Skole og på Tøxens Skole.

1941: Den tyske besættelsesmagt frigav Brochmands Skole, så den igen delvis blev brugt til undervisning.

1943: Brochmands Skole blev atter beslaglagt. Denne gang af Hitlerjugend, som bestod af tyske værnepligtige fra 14 – 17 år.

Børnene blev undervist i læsning, skrivning, regning, religion, gymnastik og sang. Der var streng disciplin i skolerne og afstraffelse med spanskrør var en daglig begivenhed, selvom det ikke var alle lærere, der var lige strenge. Et af højdepunkterne i skolen var den årlige skoleudflugt. Eleverne på Borgerskolen tog på skovtur til Billesborgskoven, mens eleverne på Tøxens skole blev kørt i hestevogn til Lellingeskoven

I midten af 1850’erne gik der ca. 200 børn på Borgerskolen, og til alle de børn var der 3 lærere. Senere kom flere lærere til: omk. 1920 var der 20 lærere og omk. 1930 var der ca. 30 lærere. Men med et stigende befolkningstal i Køge var der også blevet mere og mere trangt på byens skoler, og i 1951 blev Brochmands skole udvidet til det dobbelte. Det var ikke nok, og i 1954-58 blev Søndre skole opført til de store årgange.