Gørslev gamle skole

By admin, september 1, 2014

gjoerslev skole trekanten

Den første skole i Gørslev var degneskolen. Den fungerede fra 1742 til 1849. I 1789 var der 50 elever i Gørslev skole, i 1825 var der 41 børn.

En ny skole blev opført i 1849. Den fungerede indtil 1900, hvor den blev erstattet af en ny skole. Denne skole lå på stedet fra 1900-1963 – bygningen fungerede derefter som kommunekontor for Gl. Skovbo kommune frem til kommunalreformen i 1970.

Om degneskolen: “Degn Jens Jørgensen Fæster var meget drikfældig, han havde stor gæld til kromanden, og i 1812 blev han suspenderet (fyret) – og der blev lagt sag an mod ham for pligtforsømmelse. Han døde inden dommen blev afsagt.”

goerslevtrekant1