Højelse gamle skole

By admin, september 1, 2014

hoejelsegl2

Skolens opland: Ll.Skensved, Højelse, Assendrup, Vilkestrup, Store Salby, Lille Salby, Harekær. Fungerede fra 1860-1905 (mellem Højelsevej 8 og 10). 

Før 1738 var der løbedegne fra Køge, som sørgede for at børnene blev undervist i katekismus.

I 1678 omtales klokkeren Hans Søffrensen som ”Scholemester”.

I 1739 begynder degnen Ole Poulsen at holde skole i sit hus, og det blev den første skole i Højelse. Huset lå ved den ældste kirkegårdsmur.
I begyndelsen blev der kun undervist i religion, men efterhånden blev undervisningen udvidet til også at omfatte læsning og regning.

I 1779 skriver degnen O. Werdelin til abbedissen på Vallø for at klage over skolehusets ringe stand.

I 1813 opføres en ny 4-fags skolestue med rødmalede døre og vinduer med grønt glas. Nu skulle der også undervises i geografi og naturhistorie samt holdes gymnastikøvelser.

Fra 1830’erne skulle undervisningen også omfatte fædrelandshistorie.

I 1860 bygges en ny skole nogenlunde samme sted, der var nu kommet regler for skolestuers størrelse og indretning.

hoejelsegl1