Ølby Skole, Ølbyvej 164

By admin, september 1, 2014

oelbyoelbyvej164

Skole fra 1742 til 1902 for 1. til 7. klasse.

I 1789 nedsatte staten en kommission, der skulle “forbedre de danske skolers indretning”. Den fik senere navnet “den store skolekommission”, men dens arbejde blev forsinket på grund af Napoleonskrigene. Arbejdet lå stille indtil Biskop Balle fik det genoplivet, idet harn var yderst chokeret over det, han oplevede i skolerne.

Skoleholder Christian Holm på Ølby Skole var i 1801 79 år gammel, men han ville ikke opgive sit embede. Pastor Mandrup Kruse fik imidlertid gennemtrumfet, at han fik en hjælpelærer, Lars Poulsen. Herefter gik det måske bedre med at leve op til tidens krav til skolen.

l 1803 blev skoleholder Holm endelig fyret.