Store Salby Forskole

By admin, september 1, 2014

Skole for op til 35 børn fra 1.-3. klasse fra St. Salby, Lille Salby, Harekær, Højelse fra 1915 til 1963.

St Salby forskole 199

St. Salby forskole og hovedskole blev bygget fuldstændig magen til Højelse forskole og hovedskole. Foto: 1993

Skolerne på landet:

En regnetime: Læreren skriver forskellige regnestykker på tavlen, som eleverne skriver af med griffel på deres tavler, hvorefter de selv sidder og regner stykkerne. Når de er færdige, markerer de ved at række fingeren op, og læreren kommer hen og kontrollerer, at stykkerne er regnet rigtigt ud. Derefter skriver eleverne nye stykker på deres tavle, som de regner.

Læsning:  “Vi læste  i kor fra Ole Bole og derefter læste vi  op én ad gangen. Skoledagen sluttede med at vi sang et vers:
Nu er timen til ende 
Og fra skole vi gå 
Hvad vi lærte derhenne 
Skal vi nok huske på”.

stsalbyfor2