Tessebølle “rytterskole”

By admin, september 1, 2014

tesseboellerytter

1805-1842: Tessebølle “rytterskole”.

Tessebølles skoleholders distrikt indeholdt 8 gårde og 8 huse. Lærerens løn var på 47 tønder hartkorn fra byens behoere. Skolelønnen var lagt på 30 rigsdaler af stiftskassen, 3 rigsdaler i skovningspenge, 1 tønde rug, 1 tønde byg, fourage og ca 1 tønde til græsning samt brændsel.

Udtog fra “Skole Journal for Tessebølle Skole”
1809-1817 – Elevernes forsømmelser og grunde herfor:

Januar 1810:
1 elev køre brænde 1 dag og ride stafet 1 dag.
1 elev køre med brænde til køge.
1 elev syg.
1 elev passe et barn, mens de andre fruentimer vaskede klæder
2 elever passe kraturer og 1½ dag bage brød.
1 elev skulle solle avner.

Marts:
1 elev skulle køre gødning ud på jorden.
1 elev skull epå jagt, skære brænde og i 2 dage skære giørsel.
1 elev på jagt.
1 elev vaske klæder.
1 elev følge lig.
1 elev hugge giørsel.

April:
8 elever forsømt 2 til 7 dage med at køre plov.

Maj:
3 elever kørt plov i 13 og 8 dage.
1 elev kørt plov i 8 dage. Slagtet ællinger i 5 dage.
1 elev kørt plov i 8 dage og 2½ dag uden undskyldning.
1 elev kørt plov i 6 dage og ½ dag uden undskyldning.
1 elev kørt plov i 6 dage og ½ dag uden undskyldning.
1 elev kørt plov i 8 dage og passet barnet i 2½ dag mens moderen var syg.

Juni:
1 elev forsømt 1 dag ved at passe barnet, mens de andre folk klinede, 1 dag mens de satte kaal og 4 dage, med at skære tørv.
4 elever har hver forsømt 3 dage ved at køre brænde fra Svenstrup.

Juli:
1 elev har forsømt 4 dage med at skære tørv og 3 dage uden undskyldning.
1 elev må skære tørv i 6 dage og i 14 dage vogte får.
Mange forsømmelser. Årsag: sygdom, skære tørv, vogte lam, 3 elever er med til at køre Kongebrænde i 4 dage.

September:
1 elev 6 dage uden undskyldning.
1 elev 6 dage uden undskyldning og 6 med at høste.
1 elev syg.
1 elev passer et lidet barn, mens de andre høster.
1 elev høstet 6 dage, kørt gødning i 3 dage, 1 dag vasket klæder, 1 dag brød hør og 1 dag passet et lidet barn mens bagede brød.
3 elever høstet i 6 dage, 3 dage kørt gødning og 3 dage kørt plov.
1 elev høstet i 6 dage og kørt gødning i 6 dage
1 elev høstet i 6 dage og kørt gødning i 4 dage.
1 elev forsømt 6 dage med at høste og 4 dage uden undskyldning.

Tessebølle "rytterskole" 1916-17

Tessebølle “rytterskole” 1916-17