Tøxens Skole

By admin, september 2, 2014

Skolen fungerer stadig, men er i dag en del af Sct. Nicolai skole, som består af de to gamle byskole Tøxenskole og Brochmand Skolen.

I begyndelsen af forrige århundrede boede der i Brogade i Køge en købmand ved navn Thomas Tøxen. Han og hans kone var barnløse, og da de i 1832 gjorde deres testamente, blev det bestemt, at deres formue skulle komme deres by tilgode. Først og fremmest skolevæsenet, som blev betænkt med 15.000 rigsdaler sølv.

Den 4. februar 1859 blev skolen indviet.

Skolen fik gymnastiksale i 1889, og en ny bygning ud mod H.C. Andersens gade blev indviet i 1913.
Skoletilbygningen i H.C. Andersensgade (den nordlige del mod Tøxensvej), blev taget i brug 1931.

Tøxenskole 1923

Skoleudflugt for de ældste elever ca. 1923