Valore Ladager Forskole

By admin, september 1, 2014

valoreladager

Valore-Ladager forskole, Gl. Skolevej 7, 4623 Lille Skensved:

Dækkede 1. til 3. årgang fra 1957. Valore-Ladager forskole lukkede slukkede i juni 1973 samtidig med forskolerne i Ejby og Nr. Dalby.

Når der var eksamen sad der en kødrand af folk fra skolekommissionen nede bag i lokalet og så til, mens børnene blev overhørt i hovedregning, salmevers og læsning.

Til jul eller andre højtider kom børnene med en gås, blomster eller æbler til læreren.
De børn der kom fra gårdene sad forrest i klassen, husmandsbørn og arbejderbørn sad bagerst i klassen.

Kilde: Tidligere elev i Valore-Ladager forskole

ladager forskole 1958

Skolefoto af Valore Ladager forskole ca. 1958 med forskolelærerinde Inger Sørensen. Skolen blev taget i brug i 1957 og blev nedlagt i juni 1973.